12

dvanajsta postaja
JEZUS UMRE NA KRIŽU

Na križu Bog visi
in sveta teče kri.
Za nas umira Bog,
žalujte vse stvari.