13

trinajsta postaja
JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA POLOŽIJO MARIJI V NAROČJE

O mati žalostna,
ki ljubiš Jezusa.
Objemaš zadnjikrat
sina zdaj mrtvega.