04

četrta postaja
JEZUS SREČA SVOJO MATER

O, žalostni spomin,
ko mater sreča sin;
bridkosti meč ji gre
do srca globočin.