06

šesta postaja
VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT

S prtom Veronika
obriše Jezusa;
zato ji da v spomin
obličja svetega.