Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami

Maše so v župnijski cerkvi Sv. Petra v Bistrici ob Sotli, kjer je SG - na Svetih gorah.

Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

  1. 1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
  1. 2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
  • Ob nedeljah ob 8.00 in 10.00 bomo v naši župniji podelili sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za spomine in potrebe Cerkve in prejmejo oznanila. Spomini bodo objavljeni na oglasni deski in na spletni strani http://www.svetegore.si
  1. 3. Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov od 8.00 do 17.00. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
  1. 4. Spovedovanje ob nedeljah ob 8.00 in 10.00 po blagoslovu. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
  1. 5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
  1. 6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
  1. 7. Verouk se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

 

Oznanila na 29. nedeljo med letom 2020

Ponedeljek

19. 10.

Pavel od Križa, duhovnik

18.00

za + Antonijo Kunej

Torek,

20. 10.

Rozalina, redovnica

18.00

za + Jožefo Vračun

Sreda,

21. 10.

Uršula, devica, mučenka

18.00

za + Kramer Milko

Četrtek,

22. 10.

Janez  Pavel II, papež

18.00

za + Franca Avgustinčiča

Petek,

23. 10.

Janez Kapistran, duhovnik

18.00

za župljane

Sobota,

24. 10.

Anton, Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj

7.30

za + Jura, Miha in Tončko Štefur obl., Anza in Gelo

Nedelja,

25. 10.

30. nedelja med letom

7.00

 

9.30

11.00

za + Alojza, Ivanko in Angelo Vračun

za + Žanija Kuneja

SG za + Ivana Bračko 30. dan

Za naslednji teden in v prihodnje ni naročene nobene svete maše.

Po telefonu 03eed4cr1278180 in elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ter po vsaki maši lahko darujete za maše in spomine za rajne.

Po vsaki maši lahko pristopite k spovedi ali prejmete sveto obhajilo.

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Kozma in Damjan, zavetnika zdravstvenih delavcev – prosita za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

P.S.: Vsi darovalci za maše se strinjajo z objavo na spletu. Če se kdo ne strinja, to pove ob naročilu maše.