Oznanila na 2. velikonočno nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, Belo nedeljo

Ponedeljek

24. 4.

Fidelis, duhovnik 19.00 za +  Kostanjšek Dragico obl.

Torek,

25. 4.

Marko, evangelist 19.00 za + Marijo in Franca Trampuš obl.

Sreda,

26. 4.

Marija, Mati dobrega sveta 8.00 za + Jožefo Martinčič in starše obl.

Četrtek,

27. 4.

Cita, dekla, devica

Dan upora

19.00 za + Jožefo Černelč

Petek,

28. 4.

Peter Chanel, duhovnik mučenec 19.00 za + Vračun Ivanko

Sobota,

29. 4.

Katarina Sienska, sozav. Evrope 7.30 za +  Kotnik Pepco

Nedelja,

30. 4.

3. velikonočna

7.00

9.30

za Martina Paniča in župljane

za + Francija in Francla Božiček

  • ● Danes po drugi maši bo blagoslov konjev na travniku ob starem gasilskem domu.

  • ● V četrtek po večerni maši bo srečanje za člane Karitas.

  • ● V nedeljo 30.4. pri 10.00 maši se bomo posebej posvetili našim starejšim faranom in bolnim, ki težje pridejo v cerkev. Po maši domača ŽK vabi vse starejše nad 70 let in njihove spremljevalce na družabno srečanje v veroučni učilnici. Prosimo domače, pripeljite tudi tiste, ki običajno ne morejo v cerkev. Omogočite  jim duhovno srečanje vsaj enkrat na leto. Če kdo rabi prevoz, naj se obrne name ali na člane ŽK. Pred mašo bo priložnost za spoved, pri maši pa bomo vsem, ki bodo želeli, podelili zakrament bolniškega maziljenja, ki je prošnja za dušno in telesno zdravje ter božjo pomoč.

  • ● 1. maja se začnejo šmarnice, ko se bomo zbirali pri Mariji. V nedeljo prvega je praznik Jožefa Delavca. Maše so ob 8.00 in ob 11.00 na Svetih gorah. Med tednom šmarnice ob 19.00 uri, da bodo lahko prihajali tudi otroci.

Oznanila na veliko noč 2017

Ponedeljek

17. 4.

Velikonočni ponedeljek

7.00

11.00

za + Kotnik Pepco

Svete gore: za + Žanija Kunej

Torek,

18. 4.

Evzebij, škof 19.00 za + Matjaža Kuneja obl. rez

Sreda,

19. 4.

Leon, papež 19.00 za + Janeza in Marijo Geršak

Četrtek,

20. 4.

Teotim, misijonar 8.00 za + Franca Tominšek, Francko in starše

Petek,

21. 4.

Anzelm, škof in cu 19.00 za + Borisa in Ivano Butkovič

Sobota,

22. 4.

Hugo, škof 7.30 za + Sanka Lupšina

Nedelja,

23. 4.

2. velikonočna

Nedelja Božjega usmiljenja, bela, Jurijeva

  7.00

10.00

za + Jurija Pregrad, Jurija Grgič, hčerko Moniko ter župljane

za + Tavčer Stanislava

Popoldne ob 15.00 vabljeni v Davjek v Dekmanci, kjer bomo blagoslovili Bernardko.

  • ● V nedeljo 30. 4. pri 10.00 maši se bomo posebej posvetili našim starejšim faranom in bolnim, ki težje pridejo v cerkev. Po maši domača ŽK vabi vse starejše nad 70 let in njihove spremljevalce na družabno srečanje v veroučni učilnici. Prosimo domače, pripeljite tudi tiste, ki običajno ne morejo v cerkev. Omogočite  jim duhovno srečanje vsaj enkrat na leto. Če kdo rabi prevoz, naj se obrne name ali na člane ŽK. Pred mašo bo priložnost za spoved, pri maši pa bomo vsem, ki bodo želeli, podelili zakrament bolniškega maziljenja, ki je prošnja za dušno in telesno zdravje ter božjo pomoč.

  • ● Kmalu se bodo začele šmarnice, otroci pripravite se na srečanja z Marijo ob oltarju.

Oznanila na 6. p. cvetno nedeljo 2017

Ponedeljek

10. 4.

Domen, škof,muč. 19.00 za + Mihelin Franca

Torek,

11. 4.

Stanislav, škof 19.00 za + Ludvika in Jožefo Šmid obl.

Sreda,

12. 4.

Zenon Veronski, š

18.00

19.00

Bošt: za + duh. Franca Špeliča

Za + Ivana Kuneja

Četrtek,

13. 4.

Veliki četrtek 19.00

Spomin zadnje večerje:

za + mežnarja Ivana Sinkoviča

Petek,

14. 4.

Veliki petek

15.00

19.00

Križev pot

Obredi velikega petka

Sobota,

15. 4.

Velika sobota

7.00

19.00

blagoslov ognja

 za + Martina Paniča

Nedelja,

16. 4.

Velika noč

7.00

10.00

za Ivana, Jožefo, st. Javeršek, st. Juričan ter župljane

za + Kunej Jožeta, Antona, Franca

  • ● Pred prazniki bom obiskal bolnike in ostarele. Prosim, sporočite, da želite obisk na domu.
  • ● Veroučenci, še posebej prvoobhajanci, birmanci, bodo prišli k obredom na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto ob 19.00.

Na veliki četrtek ob 19.00 spomin zadnje večerje.

Na veliki petek ob 15.00 križev pot v cerkvi.

Obredi velikega petka ob 19.00.

Na veliko soboto ob 7.00 blagoslov ognja.

Blagoslov jedil na veliko soboto.

Šempeter, Polje in Ples 8.00

Srebrnik in Dekmanca 10.00

Hrastje in Črešnjevec 12.00

Križan vrh in Zagaj 14.00

Trebče, Kunšperk 16.00

Vsi, ki na veliko soboto prihajate v cerkev, vabljeni, da se ustavite pri božjem grobu in tam nekaj časa ostanete v molitvi.

Na veliko noč ob sedmih velikonočna procesija. Nato maša. Druga maša ob 10.00.

  • ● Na velikonočni ponedeljek je prvi shod na Svetih gorah in sicer ob 11.00 Popoldne ob 15.00 ste vabljeni v Davjek, kjer bomo blagoslovili Bernardko, ki jo je oblikoval Jože Vračun.