Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami

Maše so v župnijski cerkvi Sv. Petra v Bistrici ob Sotli.

 

Oznanila na 24. nedeljo med letom 2021

Ponedeljek

13. 9.

Janez Zlatousti

 

 

Torek,

14. 9.

Povišanje Svetega križa

19.00

za + Jožeta in Ivanko Vračun obl.

Sreda,

15. 9.

Žalostna Mati Božja

19.00

za + Borisa Špoljarja in sorodnike

Četrtek,

16. 9.

Ciprijan in Kornelij

19.00

za + Ivana Hriberška 30. dan

Petek,

17. 9.

Robert Bellarmino

19.00

za + Jožeta in Elizabeto Kovačič, Draga in Terezijo Poljanec

Sobota,

18. 9.

Jožef Kupertinski, duhovnik

7.30

za + Antonijo, Ferdinandai n Ano Kunej obl.

Nedelja,

19. 9.

25. nedelja med letom

7.00

9.30

 

9.30

11.00

za župljane

za + Klakočer Faniko, Franca, Bovha Marijo

SVETE GORE: za + Martina Polaka

SVETE GORE: za +  Barlec

 

 

Ta teden začnemo z veroukom.

Urnik – verouk 2021/22

 

Ura

Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

0

7.10 – 7.55

1. r.

5. r.

2. r.

3. r.

4. r.

 

 

 

 

 

 

 

5.

12.35 – 13.20

7. r.

9. r.

 

 

 

6.

13.25 – 14.10

 

 

 

6. r.

 

7.

14.15 – 15.00

8. r.

 

 

 

 

 

  • ● V soboto, 18. septembra, bo romanje mladih v Stično. Prosim, da obvestite vse mlade. Prijave v župnišču.

 Umrl je Stanislav Kunst iz Zagaja. Bil je ključar na Svetih gorah. Spomnimo se ga v molitvi.

 Ta teden bo letos in v prihodnje posvečen mladim. Tako so sklenili na pobudo papeža Frančiška slovenski škofje.

 Jožica Koren s Križan vrha piše pesmi. V soboto, 18.8., ob 18. uri, ima predstavitev v Skomarski hiši na Skomarju nad Zrečami. Vabljeni!

   Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti

  1. 6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
  1. 7. Verouk se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Kozma in Damjan, zavetnika zdravstvenih delavcev – prosita za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

P.S.: Vsi darovalci za maše in spomine se strinjajo z objavo na spletu. Če se kdo ne strinja, to pove ob naročilu maše.