Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami

Maše so v župnijski cerkvi Sv. Petra v Bistrici ob Sotli.

Oznanila na 2. navadno nedeljo 2020

Ponedeljek

18. 1.

Marjeta Ogrska

17.00

za + Marijo Debelak 30. dan

Torek,

19. 1.

Makarij Aleksandrijski

17.00

za + Ano Vehovar obl.

Sreda,

20. 1.

Fabjan in Boštjan

17.00

za + Hercelj Ano obl., Miloša, Zorenč Antona

Četrtek,

21. 1.

Agnes, Neža

17.00

za + Požek Franca obl.

Petek,

22. 1.

Vincencij

17.00

za + Zdenko Berglez obl. in Pavlo Krivonog

Sobota,

23. 1.

Zaroka Marije in Jožefa

7.30

17.00

za + Marijo in Franca Uršič

za + Avgusta Rajtariča 8. dan

Nedelja,

24. 1.

3. nedelja med letom, nedelja Svetega pisma

7.00

 

 

10.00

za Geršak Marijo in Franca obl, Žučko Dragota in Klakočar Jožefa, sor. in župljane

za + Marijo Debelak Bistrica

 

Že več kot sto let kristjani obhajamo molitveno osmino za edinost. Ta lepa tradicija v dneh med 18. in 25. januarjem vsako leto poveže med seboj kristjane vseh veroizpovedi, ko se srečujemo, premišljujemo Božjo besedo in skupaj molimo.

Geslo letošnje osmine je: Sprejeli so nas nadvse ljubeznivo. Razmišljanja so pripravili kristjani z Malte, kjer je bil Pavel po brodolomu na morju.

 

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali nedeljo Svetega pisma. Vzemite vsak dan v roke to knjigo knjig in preberite vsaj kratek odlomek.

Zopet možna udeležba pri sveti maši v naši cerkvi. Vabljeni!

Škofje nas vabijo k prejemu svetega obhajila, da darujete za maše in za cerkev.

Če bi želeli darovati maše za pokojne ali v druge namene, se oglasite ali sporočite na 031278180.

Za sveto spoved sem vam na razpolago 24 ur na dan. Predhodno me pokličite na 031278180.

Na moji FB strani Damjan Kejžar vam vsak dan preberem eno poglavje knjige Preden odidem – pisma otrokom o resnično pomembnih stvareh.

 

  1.  Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
  1. 5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
  1. 6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
  1. 7. Verouk se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Kozma in Damjan, zavetnika zdravstvenih delavcev – prosita za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

P.S.: Vsi darovalci za maše in spomine se strinjajo z objavo na spletu. Če se kdo ne strinja, to pove ob naročilu maše.